De CO2-neutrale productie van Sioen Apparel

Trots kunnen we aankondigen dat Siorom, onze Roemeense productievestiging, het CO2-Neutral® label heeft behaald. Dit betekent dat de Europese productie van uw Sioen PPC, SIP Protection, Sioen Firefighter Clothing, Mullion, Sioen Ballistics en Baleno kleding in een CO2-neutrale omgeving zal gebeuren.

Wij zijn ons volledig bewust dat CO2-uitstoot en de opwarming van de aarde onderwerpen zijn die u bezighouden wanneer u overweegt nieuwe PBM's te kopen. Wij vinden dat het onze plicht is om zorg te dragen voor de samenleving en het milieu. Dit houdt ook in dat we onze CO2-uitstoot moeten verminderen en moeten bijdragen aan de verwezenlijking van SDG 13: "onderneem dringende actie om klimaatverandering en de gevolgen daarvan tegen te gaan".

Siorom’s CO2-neutral® label

Een externe auditor, CO2logic, heeft de CO2-voetafdruk van onze Siorom-activiteiten berekend. Dankzij hun onderzoek kregen we een overzicht van onze dagelijkse activiteiten en energie-uitgaven bij Siorom. Daarnaast hebben zij de sterke punten en mogelijke verbeterpunten geïdentificeerd en KPI's vastgesteld.

Vervolgens hebben we de uitstoot van broeikasgassen (BKG) van Siorom berekend, die door CO2logic is geverifieerd. We hebben de CO2-uitstoot van de fabriek zo veel mogelijk gereduceerd en om volledig CO2-neutraal te worden, hebben we de resterende CO2-uitstoot gecompenseerd.

Het CO2-Neutral®-label dat onze Siorom-fabriek heeft verworven, " garandeert dat bedrijven die dit label ontvingen actief hun lokale en wereldwijde klimaatimpact berekenen, verlagen en compenseren". Het is gebaseerd op de PAS2060-norm.

Bosbehoud in Guatemala

Laten we beginnen met duidelijk te maken wat compensatie is. Wanneer een bedrijf op zich nog niet CO2-neutraal is, heeft het de mogelijkheid om de CO2-uitstoot te compenseren door gecertificeerde klimaatprojecten te steunen.

Wij hebben ervoor gekozen om een klimaatproject in Sierra de Lacandon, Guatemala, te steunen. De belangrijkste doelstellingen van het project zijn bosbehoud en ondersteuning van de inheemse bevolkingsgroepen.

Kortom, wij helpen 35 000 000 bomen te behouden, 16 000 hectare te beschermen en 50 000 ton CO2 te vermijden.

Voor meer informatie over dit project, neem gerust een kijkje op onze CSR website .