Ons engagement

Sioen engageert zich op alle niveaus als ethisch bedrijf door in al onze activiteiten fair en eerlijk te handelen en de hoogste integriteitsnormen na te leven. Daartoe maakt ons bedrijf op een verstandige manier gebruik van de investeringen van de aandeelhouders en worden veilige en kwaliteitsvolle producten aan onze klanten geleverd. We voldoen zowel aan de geest als aan de letter van de wetgeving en onderwerpen al onze handelingen aan een externe audit.

We investeren in het milieu, omdat een gezond milieu essentieel is voor alle leven en activiteit. Bij Sioen Industries willen we helpen om oplossingen te zoeken voor de uitdagingen waarmee ons milieu te kampen heeft: klimaatverandering, zoeken naar alternatieve energiebronnen, gebruik van minder grondstoffen, vermindering van afval en emissies, enz.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen voor een betere toekomst

Sioen investeert in een duurzame maatschappij. In bedrijfsprocessen en relaties probeert Sioen Industries het wereldwijde milieu te sparen en te verbeteren door een proactief milieubeleid, zoals toegelicht in ons CSR-manifest.

ISO 9001

Kwaliteitsmanagementsystemen – vereisten worden rechtstreeks geauditeerd door derde partijen.

ISO 14001

ISO 14001 legt de criteria vast voor een milieubeheersysteem. Dit omschrijft het kader waarbinnen een bedrijf of organisatie een doeltreffend milieubeheersysteem kan opzetten. Het kan door elke organisatie worden gebruikt die het efficiënt gebruik van grondstoffen wil verbeteren, afval wil beperken en kosten wil verlagen.

Mensenrechten

Het UN Global Compact is een strategisch beleidsinitiatief voor bedrijven die hun activiteiten en strategieën willen afstemmen op tien universeel aanvaarde principes rond mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie source: www.unglobalcompact.org.

REACH

We waarborgen dat we volledig REACH-conform zijn. REACH is de regelgeving van de Europese gemeenschap voor
chemische stoffen en het veilige gebruik ervan. Deze regelgeving heeft betrekking op de Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Restrictie van Chemische stoffen. Reach wil de gezondheid van de mens en het milieu verbeteren door een betere en snellere identificatie van de intrinsieke eigenschappen van chemische stoffen.

Confidence in textiles

Voor een proactieve, duurzame productontwikkeling.

STeP

Sustainable Textile Production — STeP — is het nieuwe OEKO-TEX® certifi catiesysteem voor merken, kleinhandelaars en fabrikanten uit de textielwereld die hun realisaties met betrekking tot duurzame productie op een transparante, geloofwaardige en duidelijke wijze willen communiceren aan het publiek. Als marktleider willen we meer dan kwaliteitsvolle producten ontwikkelen. We willen ook dat onze productieprocessen duurzaam zijn. We zijn de eerste fabrikant van P.B.M.’s die een STeP-certificering heeft gekregen. Uit de audit bleek dat Sioen Apparel voldoet aan de hoogste eisen van STeP voor het OEKO-TEX® standaardniveau 3 met betrekking tot onze structuren, processen en managementsystemen.

Download certificaten


CSR manifest

We verwijzen in dit verband naar ons afzonderlijk CSR manifest. Deze brochure bevat alle informatie over Sioen-activiteiten en onze acties en beleidslijnen rond CSR.