Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Samen kunnen we de wereld veranderen. Door voortdurende verbetering van alle aspecten van duurzaamheid als integraal onderdeel van onze strategie en van wat elke werknemer in onze bedrijven elke dag doet - dag in, dag uit.

Sioen Apparel maakt deel uit van de Sioen Groep. Als grote internationale onderneming zijn wij ons bewust van onze sociale, ecologische en economische verantwoordelijkheden in de maatschappij. Daarom is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een integraal onderdeel van onze bedrijfsstrategie.

Sioen's Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen verwijst naar "de verantwoordelijkheid die een bedrijf heeft als het gaat om de effecten die ze hebben op de maatschappij, waarbij rekening wordt gehouden met sociale, milieu- en economische overwegingen in het totale management" (bron). Op onze speciale Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) website kan u de vele acties vinden waar Sioen bij betrokken is. Zoals sponsoring, duurzame producten, de overkoepelende verenigingen waar we deel van uitmaken en de certificaten die we onder andere bezitten.

Onze MVO-aanpak

Onze MVO-aanpak is gebaseerd op vier verschillende visies. De eerste is die van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG's), die de wereldwijde uitdagingen aanpakken waarmee we worden geconfronteerd, waaronder armoede, ongelijkheid, klimaatverandering, aantasting van het milieu, vrede en onrechtvaardigheid. De tweede visie is gebaseerd op het Triple Bottom Line-kader: People (mensen), Prosperity (welvaart) en Planet (planeet). We hebben er twee "P's" aan toegevoegd: Partnerschap en Vrede. Deze 5 P's benadering helpt ons onze activiteiten te meten als het gaat om duurzaamheid.

Voor de derde visie hebben we vijf onderwerpen geselecteerd die we onze Sioen Focal Points noemen. De onderwerpen die we extra aandacht zullen geven zijn: energie, afval, duurzame producten, credentials en human resources. Onze laatste blik richt zich op certificaten, lidmaatschappen en prijzen. Ze weerspiegelen onze toewijding aan MVO-gerelateerde thema's en ze bewijzen dat wat we beweren geen loze woorden zijn.

Onze certificaten

Onze certificaten tonen onze betrokkenheid. U kunt ook terecht op onze MVO-website voor meer informatie over onze certificaten en lidmaatschappen.

ISO 9001

Kwaliteitsmanagementsystemen – vereisten worden rechtstreeks geauditeerd door derde partijen.

ISO 14001

ISO 14001 legt de criteria vast voor een milieubeheersysteem. Dit omschrijft het kader waarbinnen een bedrijf of organisatie een doeltreffend milieubeheersysteem kan opzetten. Het kan door elke organisatie worden gebruikt die het efficiënt gebruik van grondstoffen wil verbeteren, afval wil beperken en kosten wil verlagen.

Mensenrechten

Het UN Global Compact is een strategisch beleidsinitiatief voor bedrijven die hun activiteiten en strategieën willen afstemmen op tien universeel aanvaarde principes rond mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie source: www.unglobalcompact.org.

REACH

We waarborgen dat we volledig REACH-conform zijn. REACH is de regelgeving van de Europese gemeenschap voor
chemische stoffen en het veilige gebruik ervan. Deze regelgeving heeft betrekking op de Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Restrictie van Chemische stoffen. Reach wil de gezondheid van de mens en het milieu verbeteren door een betere en snellere identificatie van de intrinsieke eigenschappen van chemische stoffen.

Confidence in textiles

Voor een proactieve, duurzame productontwikkeling.

STeP

Sustainable Textile Production — STeP — is het nieuwe OEKO-TEX® certificatiesysteem voor merken, kleinhandelaars en fabrikanten uit de textielwereld die hun realisaties met betrekking tot duurzame productie op een transparante, geloofwaardige en duidelijke wijze willen communiceren aan het publiek. Als marktleider willen we meer dan kwaliteitsvolle producten ontwikkelen. We willen ook dat onze productieprocessen duurzaam zijn. We zijn de eerste fabrikant van P.B.M.’s die een STeP-certificering heeft gekregen. Uit de audit bleek dat Sioen Apparel voldoet aan de hoogste eisen van STeP voor het OEKO-TEX® standaardniveau 3 met betrekking tot onze structuren, processen en managementsystemen.